הנחיות חדשות של ארגון הבריאות העולמי יסייעו לשים קץ לטיפולים פסיכיאטריים כפויים

דו"ח של ארגון הבריאות העולמי מראה שהעמותה וקבוצות ברחבי העולם צדקו במלחמתם להכרה בהפרות זכויות אדם מצד פסיכיאטריה, הכוללות אשפוז כפוי, וטיפולים כפויים בשוקים חשמליים ובתרופות.

טיפול כפוי

ארגון הבריאות העולמי פרסם דו"ח ביקורת המגנה בחריפות טיפולים פסיכיאטריים כפויים, ומציין ש"הם נפוצים ונמצאים בשימוש גובר במדינות ברחבי העולם, למרות החוסר בראיות שהם מביאים לתועלת כלשהיא, והראיות המשמעותיות שהם מובילים לנזק גופני ונפשי ואפילו למוות." הדו"ח מצביע על אמנת האו"ם על זכויות אנשים בעלי מוגבלויות, שקוראת לאיסור על "אשפוז כפוי וטיפול כפוי".

העמותה מברכת על הדו"ח, לא רק כי הוא מכיר בכך שהתעללויות ועינויים פסיכיאטריים הם נפוצים, אלא כי הוא גם מוכיח שצדקנו במאמצינו מאז 1969 [השנה בה הוקם הגוף הבינלאומי של העמותה – CCHR] ובמאבקנו יחד עם קבוצות אחרות למען הכרה בהפרות של זכויות אדם, בהן ארגון הבריאות העולמי מכיר כעת.

לדוגמא, הדו"ח מצביע על הנחיות והחלטות של האו"ם הקוראות למדינות להתמודד עם "אשפוז, טיפול-יתר תרופתי וטיפולים לא חוקיים או שרירותיים [בתחום בריאות הנפש] שאינם מכבדים בחירה, רצון והעדפות." ארגון הבריאות העולמי מוסיף ואומר כי אנשים שמקבלים טיפולים כפויים מדווחים על הרגשות של אבדן צלם אנוש, חוסר שליטה ושלא מכבדים אותם.

אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות (CRPD) מצהירה שאסור שמטופלים יהיו בסכנה "לקבל טיפול או ענישה שהם אכזריים, לא-אנושיים, משפילים או בגדר עינוי" וממליצה על איסור "טיפולים כפויים כגון אשפוז וטיפול כפוי, בידוד, ריסון פיזי, כמו גם מתן תרופות אנטי-פסיכוטיות, נזעי חשמל וביצוע ניתוח מוחי ללא הסכמה מדעת".

עמותת מגן לזכויות אנוש ו- CCHR העולמית ימשיכו לנטר ולתעד התעללויות פסיכיאטריות. עד שיחוקקו חוקים שייתנו הגנה ראויה למטופלים, נחוץ להפעיל לחץ נוסף כדי למצות את הדין בבתי המשפט עם גורמים המתעללים במטופלים.

המקור – כולל אסמכתאות מלאותכתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *