עליה מדאיגה במספר האשפוזים הכפויים בהוראת פסיכיאטר מחוזי

השנתונים הסטטיסטיים לתחום בריאות הנפש של משרד הבריאות מראים כי כמות האשפוזים בהוראת פסיכיאטר מחוזי עלתה לאורך השנים ביותר מפי 2. לעומתם, כמות האשפוזים בהוראת בתי משפט דווקא ירדה משמעותית. ״עליה בכמות האשפוזים בהליך שאינו מאפשר לאדם לעמוד בפני שופט באופן מוסדר מעידה על אפשרות מוגברת של אשפוזים לא מוצדקים ושלילת חופש מיותרת״ אומר נציג עמותת מגן לזכויות אנוש.

אשפוז כפוי

נתונים מתוך אתר משרד הבריאות מראים על מגמה מדאיגה: מספר המאושפזים בכפיה בהוראת פסיכיאטר מחוזי בשנה גדלה ביותר מפי 2 מאז 1998, ועומדת כיום על פי 4 מכמות המאושפזים בכפיה בהוראת בית משפט. דוח משרד הבריאות חושף כי ב-2021 אושפזו בכפיה בהוראת פסיכיאטר מחוזי 6,432 אנשים, לעומת רק 3,090 בשנת 1998, או במילים אחרות, עליה של יותר מ-200%. כמו כן, באותו מסמך ניתן לראות כי 80% ממספר האשפוזים בכפייה בשנת 2021 היו בהוראת פסיכיאטר מחוזי – פי ארבע מכמות האשפוזים בכפיה בהוראת בית משפט באותה שנה (6,432 לעומת 1,641).

״העובדה שפסיכיאטרים מורים על אשפוזים כפויים בכמות שהיא כמעט פי 4 מאשר בתי המשפט, צריכה להטריד כל אדם.״ אומר מר יהודה קורן, נציג עמותת מגן לזכויות אנוש, הפועלת מאז 1999 לחשוף ולדווח על הפרות זכויות אדם בתחום בריאות הנפש. ״בעוד שבית המשפט מחוייב לפעול ע"פ פרוטוקול מוגדר הכולל הצגת עדויות והוכחות, ובמסגרתו הנאשם יכול להגן על עצמו ולהביא ראיות נגדיות, לפסיכיאטר ניתנה הסמכות לחרוץ את דינו של אדם לאשפוז כפוי או בדיקה כפויה על סמך דעתו האישית, ללא אפשרות להגנה מצד הקורבן, ואפילו ללא החובה לבדוק או לראות את ה׳נאשם׳ באופן אישי״.

אם כן אנו עדים לכמות הולכת וגדלה של אשפוזים כפויים לאורך השנים מצד פסיכיאטרים – בשנתון הסטטיסטי לשנת 2008, נרשם שמספר האשפוזים הכפויים בהוראת פסיכיאטר מחוזי עלה מ-3,090 (1998) ל- 4,270 (2007). בשנתון 2021 נרשם כי מספר זה המריא ל- 4,930 בשנת 2012, והמשיך לעלות עד 6,432 בשנת 2021! המספרים היבשים הללו חושפים עובדה קשה – מספר האשפוזים הכפויים בידי פסיכיאטרים במדינת ישראל יותר מהוכפל משנת 1998 ועד 2021! ניתן גם לראות כי אחוז האשפוזים הכפויים בידי פסיכיאטרים מתוך כלל האשפוזים בישראל (כולל אשפוזים מרצון ובידי בית המשפט) עלה מ- 18% בשנת 1998, ל- 26.8% בשנת 2021 – עליה של כמעט 150%!

בהשוואה, מספר האשפוזים הכפויים בהוראת בית המשפט עלה עד שנת 2014 והגיעו ל-2,001 במספר, אך מאז חלה ירידה הדרגתית, ובשנת 2021 המספר ירד ל-1,641 אשפוזים כפויים – ירידה של 18% מהשיא של שנת 2014. עמותת מגן לזכויות אנוש מברכת על מגמה זאת ועל כך שנראה שבתי המשפט מפנימים יותר ויותר את הבעייתיות המשוועת הגלומה באשפוז כפוי.

למידע נוסף מומלץ לקרוא את דו"ח האו"ם לתחום בריאות הנפש.כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *