הפגנת ענק מול כנס ADHD!

אנא אשרו הגעה – או בדף האירוע בפייסבוק, או בטופס הזה:
שם מלא:
מס' טלפון:
אימייל:
אנשים נוספים המגיעים איתי: